Služby

Ponúkam podvŕtanie - pretláčanie pneumatickým krtom popod cesty, chodníky, dlažby, zatravnené plochy atď. za účelom vedenia vody, elektriky, plynu a telekomunikácií po celom západnom Slovensku.

Výhodou pretláčania pneumatickým krtom je možnosť vykonania pretlakov aj v kamenistej a štrkovej pôde, kde môže dôjsť pri pretláčaní k zasypávaniu otvoru. Vytýčenie a vysondovnie inžinierskych sietí (vedení), ktoré sa križujú s pretlakom zabezpečí vždy objednávateľ. Výkop štartovacej jamy je 150 x 60 x potrebná hĺbka. Cieľová jama zvyčajne stačí šírka ryhy do ktorej sa konkrétna sieť vkladá.

Podvŕtanie ciest, chodníkov, zatrávnených plôch robíme v priemere 220 mm za účelom vedenia kanalizácie, vodovodov, plynovodov, elektrických rozvodov V službe je aj ukladanie ochranných rúr (chráničiek), do ktorých sa ukladajú a naťahujú inžinierske siete - voda, plyn, elektrika.

Výhody pretláčania

  • minimálne výkopové práce
  • žiadne poškodenie povrchov a upravených plôch v mieste pretláčania
  • nepatrné sociálne náklady spôsobené budovaním obchádzok, uzávierok, inštalovaním signálnych zariadení a pod

  • krátke časy pretláčania
  • presnosť zariadenia.
  • mimoriadna nenáročnosť na priestor.
  • široká oblasť použitia

Cena za bm je 20,00 €.

Galéria

Atmos PDI 20
Materiál
Výkopová jama 1
Výkopová jama 2

Kontakt

Vladimír Chovanec

Budmerice 239

okr. Pezinok

Tel: 0908/147 928

Email: chovanec7@pobox.sk

Odoslať nezáväznú objednávku